Spreuk van de maand

Matigen rijcdom

Een ongeladen schip moet swancken in de baren/
Een overladen schip moet sincken met de waren/
Maar een bevaren boot geladen op sijn pas
Met minder ongeluck comt daer het garen was:
So drijft de aremoed’ den mensch tot dieverye
Der goeden overvloet tot trots en hovaerdye:
O Heere/ geeft mij niet te weynich noch te veel/
Maer laet my nemen heen mijn recht bescheyden deel.

—————————————————————————–

Sonne ende tijt

De sonne lopet snel by dagen en by nachten/
Noch snelder loopt de tyd/hoe wel wijt niet en achten:
De sonne heeft gerust/ja ruggeling gegaen/
en dat en heeft de tijt noch nimmermeer gedaen.

————————————————————————

Uit: Over-Ysselse sangen en dichten

door Jacobus Revius (1586-1657).

1e druk 1630, te Deventer bij Sebastiaen Wermbouts.
Met aantekeningen van de auteur in handschrift.

Eigendom van VORG, in bruikleen bij de Athenaeumbibliotheek Deventer.

Daar is het opgenomen in de topcollectie van 125 boeken.