Hanzeroutes

Deze kaart van de Hanzeroutes kwam aan de orde tijdens het Hanzesymposium dat wij vorig jaar organiseerden. (Ga met uw muis over de afbeelding om in te zoomen).

Bron: Bert Looper, “Aan de grenzen van de Hanze”; voordracht Hanzesymposium 2017. Bert Looper is directeur van Tresoar, Schatkamer van Fryslân.